பெண்திரை 2007 - அழைப்பிதழ்


மறக்காம வந்துருங்க!!

3 நண்பர்கள் புன்னகையை பதித்துள்ளனர்:

நொந்தகுமாரன் said...

விழா எப்படி இருந்தது? வரமுடியாம போனவங்களுக்கு, போன நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க லிவிங்ஸ்மைல்

யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) said...

விழாவைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு எழுதுங்கள்.

லிவிங் ஸ்மைல் said...

/// நொந்தகுமாரன் ने कहा…
விழா எப்படி இருந்தது? வரமுடியாம போனவங்களுக்கு, போன நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க லிவிங்ஸ்மைல் ///

பதிவு இட்டதோடு சரி!! பங்கேற்கவில்லை.

மற்ற தோழிகளிடம் கேட்டுப் பார்க்கிறேன்.