மிருக விதூஷகம்

Manal magudi

Proudly Invites you for the theatre performance

MIRUGA VITHUSAGAM

(A Tamil Play about Wild clowns’s search for Humanity)

at International Theatre Festival of NSD


Date

11.1.2011, Tuesday

Time

7 - 8.30 P.M

Venue

Open Air Statium

National School of Drama,

Mandi House,

New Delhi.
மணல்மகுடி வழங்கும்


மிருக விதூஷகம்

( மனிதம் தேடும் மிருக விதூசகர்களின் பயணம் )


நாள்

10.01.2011

நேரம்
மாலை 8- 9

இடம்

திறந்தவெளி அரங்கம்,

தேசிய நாடகப் பள்ளி வளாகம்,
மண்டி Hஅவுஸ்,

புது தில்லி.


அனைவரும் வருக!

1 நண்பர்கள் புன்னகையை பதித்துள்ளனர்:

ஆனந்தி.. said...

முதல் முறையாய் உங்கள் பதிவுகளை தேடி வந்தேன்...வணக்கம் தோழி...