ஆளுநர் உரை-தமிழக அரசு - நன்றி

நானே நானா..? ஐந்தே தானா?!

என் வாசிப்பு அனுபவம் : தொடக்கமும், முடிவும், சாருநிவேதிதாவும்