நன்றி " WELCOME TO SAJJANPUR "

WALL - E

திருநங்கைகள் கல்லூரியில் சேர்க்கை - அரசிற்கு நன்றியும், சில கோரிக்கையும்

பெயரில் என்ன இருக்கிறது

ஆளுநர் உரை-தமிழக அரசு - நன்றி

நானே நானா..? ஐந்தே தானா?!

என் வாசிப்பு அனுபவம் : தொடக்கமும், முடிவும், சாருநிவேதிதாவும்