நாகரீக மனிதர்களும், அநாகரீக திருநங்கைகளும்

எதிரொலிக்கும் கரவொலிகள்

திருநங்கைகள் தினம்