திருநங்கைகள் அடிப்படை உரிமையும், அடையாள அட்டையும்.

திருமண வாழ்க்கையில் திருநங்கைகள்

நான் கடவுள்

ஈழத் தமிழர் தோழமைக் குரல் - பாராளுமன்ற முற்றுகை நிகழ்பதிவு

ஈழவிடுதலை வேண்டி இணைந்து போராடுவோம்

2009 - புத்தகக் கணக்கு

புத்தாண்டு - புன்னகை பார்வையில்